Trang chủ Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

Tuyển thợ thi công quảng cáo tháng 6/2016
Tuyển 2 nhân viên Thi công quảng cáo
Tuyển dụng 1 nhân viên thiết kế in ấn
Nhân viên Thiết kế quảng cáo, in ấn làm việc tại Xưởng In